خدمات تشخیص و طرح درمان

خدمات تشخیص و طرح درمان

تشخیص و طرح درمان در دندان پزشکی به اصول و قواعد توالی درمان ها گفته می شود که در آن مشکلات دهانی بیمار را اولویت بندی می کنند. کلینیک دندان پزشکی تابان با ارائه طرح درمان مناسب به روند بهبود بیمار سرعت می بخشد و نتیجه کیفی درمان را تضمین می کند.

در دندان پزشكي جهت بهبود وضعیت دهان، رسیدن به یک تشخیص صحیح ازمشکلات دهان بیمار و طرح درمان مناسب براساس اولویت ها ضرورت دارد. با توجه به اصول و قواعد توالی درمان ها، مشکلات دهانی بیمار اولویت بندی می شوند (توالی درمانی برای بیماری كه درد دارد متفاوت می باشد و از بین بردن عامل درد در اولویت می باشد). 

تشخیص عارضه های دهان و دندان بیمار و ارائه طرح درمان به وی باعث می شود، با درمان به موقع بیماری ها مانند پوسیدگی از پیشرفت و انتقال آنها به دیگر دندانها و اجزاء دهان جلو گیری کرد و همچنین با ترتیب مناسب درمان ها می توان هزینه های بیمار را به طور چشمگیری کاهش داد.
نکته حائز اهمیت در تشخیص و طرح درمانی، لزوم رعایت تسلسل درمان ها است، به عنوان مثال اگر بیماری نیاز به جرمگیری دارد این درمان در اولویت قرار می گیرد و بیمار با دهانی عاری از جرم و میکروب وارد مراحل بعدی درمان می شود، در غیر اینصورت و با وجود جرم و پلاک فراوان در دهان بیشتر درمان ها با شکست مواجه می شود.

تشخیص و درمان دندان پزشکی

امر تشخیص و طرح درمانی باعث سرعت بخشیدن به درمان و صرفه جویی در وقت بیماران می شود. چرا كه در موارد زيادي يك درمان چند بخشي براي بيمار مفیدتر خواهد بود.

در کلینیک تخصصی دندان پزشکی تابان، مراجعه کننده در ابتدای امر جهت مشاوره به متخصص مربوطه ارجاع داده می شود، تا با تشخیص صحیح از بیماری های دهان و دندان وی و ارائه طرح درمان مناسب به روند بهبود او سرعت بخشیده شود و نتیجه کیفی درمان تضمین شده باشد.