• 26 آگوست 14
    • 0

    پروتز

    پروتز به هر جسمی که به طور مصنوعی ساخته می شود و جایگزین عضو از دست رفته بدن می شود گفته می شود .برای جایگزینی دندانهای از دست رفته از سه نوع پروتز استفاده می کنیم که شامل پروتز های متحرک ، ثابت و ایمپلنت می باشد.

    لطفا نظرات و پرسش های خود را مطرح فرمایید