فرم ارتباطی

آدرس کلینیک دیابت تابان

شهرک غرب، دادمان، انتهای بلوار درختی، پلاک 100

دندانپزشکی زیبایی، ایمپلنت ،ارتودنسی ، دندانپزشکی برای کودکان ،جراحی لثه و پریودنتولوژی ،دندانپزشکی ترمیمی (درمان پوسیدگی) ،درمان ریشه یا اندو ،پروتز ، جراحی فک و صورت ،دندانپزشکی دیابتی ،ایمپلنت دیابتی ،ترمیم دندان دیابتی ،پر کردن دندان دیابتی ،کشیدن دندان دیابتی،دندانپزشک مخصوص بیماران دیابتی ،خدمات تخصصی دندانپزشکی به بیماران دیابتی ،خدمات دندانپزشکی