• 14 فوریه 15
  • 0
  آلودگی های شایع در دندانپزشکی چیست؟

  آلودگی های شایع در دندانپزشکی چیست؟

  میكروارگانیسم یا همان میكروب ها، جانداران بسیار كوچكی هستند كه همه جا وجود دارند، در هوا پراكنده اند، روی سطوح و درون آب نیز وجود دارند و می توانند از یك نفر به فرد دیگر انتقال یابند. حال آنكه اگر میكروبها وارد بدن شوند شروع به رشد و نمو در بدن میزبان می­كنند كه این واقعه راعفونت می نامند.

  در نتیجه خطری جدی وجود دارد برای حضور یك میزبان مستعد در محیطی كه تعدادی كافی از میكروب ها انباشته­ شده­اند. از آنجایی كه در محیط های درمانی از جمله دندان پزشكی با خون و بزاق بیمار سروكار دارند، چه اجسامی كه به طور مستقیم با بیمار تماس داشته اند چه سطوحی كه غیر مستقیم در مجاورت با آنها بوده­اند و همچنین هوا، می­توانند در معرض آلودگی باشند. كه این آلودگی ها باید توسط محلولهای ضد عفونی كننده سطوح، دستگاه های استریل كننده وسایل دندان پزشكی و تصفیه كننده های هوا از بین بروند.

   

  مطالب مرتبط:

   

   

  لطفا نظرات و پرسش های خود را مطرح فرمایید

لطفا نظرات و پرسش های خود را مطرح فرمایید

Cancel reply